Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BENTOMANIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.bentomania.pl jest:
5 Talents Lab sp. z o.o.
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 24
59-220 Legnica
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000731960, o numerze NIP: 6912537201, o numerze REGON: 380229314, o kapitale zakładowym w wysokości 35 000 zł.

2. Właściciel sklepu internetowego bentomania.pl jest oficjalnym importerem i dystrybutorem pojemników śniadaniowych Bento Box oraz akcesoriów bento (obento) i prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

4. Jeżeli sprzedawany jest produkt rozpakowany lub z ekspozycji lub też z niewielkimi wadami fizycznymi zawsze obok produktu z obniżoną ceną widnieje ścisła i dokładna informacja na temat tejże wady.

5. Wszystkie produkty  oferowane w sklepie jako przedmioty przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają  ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia zgodnie z: Rozporządzeniem nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością uchylającą dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/ EWG oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

6. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski, chyba że strony umówią się inaczej, zwłaszcza co do sposobu płatności i wysyłki.

8. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym bentomania.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad i postanowień.

9. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

II. DANE KLIENTA

1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu (na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO). W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru –  sklep internetowy bentomania.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. Dane osobowe będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.

2. Sklep internetowy bentomania.pl zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza sklep internetowy bentomania.pl ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Adres email może zostać udostępniony serwisom zbierającym opinie o sklepach internetowych (takich jak ceneo.pl oraz trustpilot.com). Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe, urzędy upoważnione z mocy prawa oraz firmy transportowe i kurierskie. W przypadku zmiany właściciela sklepu dane klientów zostaną przekazane wraz z historią zamówień.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

9. Jeśli Państwa żądaniem jest usunięcie konta klienta w sklepie internetowym bentomania.pl - wystarczy napisać maila na adres: info@bentomania.pl i wpisać Państwa jednoznaczne żądanie, np. "PROSZĘ USUNĄĆ MOJE KONTO". Z administratorem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować także korespondencyjnie pod adresem: 5 Talents Lab sp. z o.o., Al. Marsz. J. Piłsudskiego 24, 59-220 Legnica.

III. ZAKUPY

1. Zamówienie w sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.bentomania.pl

2. Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

3. Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili otrzymania przez Klienta ze sklepu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji lub informacji o gotowości zamówienia do wysyłki. Pracownik sklepu internetowego potwierdzi cenę oraz dostępność produktu do sprzedaży. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty.

5. Możliwe są następujące formy płatności:

• za pobraniem - zapłata przy odbiorze towaru gotówką doręczycielowi/kurierowi

• przelewem na rachunek bankowy sklepu

• za pomocą szybkich płatności internetowych i kart płatniczych (Serwis przelewy24.pl)

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku.

6. Pracownik sklepu bentomania.pl informuje o ewentualnych zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

7. Termin realizacji złożonego zamówienia zależny jest od produktów wchodzących w skład zamówienia. Termin wysyłki towaru podany jest na karcie każdego produktu indywidualnie i liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu.

8. W przypadku braku wpłaty w terminie 2 dni roboczych, następujących po dniu złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane. Oczywiście zamówienie można złożyć ponownie. 

9. Sklep oferuje również produkty sprowadzane na zamówienie. W tym przypadku Klient jest informowany o terminie realizacji zamówienia, a przy zamówieniu na kwotę przekraczającą 100 zł jest zobligowany do wpłacenia zadatku w wysokości 50% ceny towaru.

10. W przypadku zamówień hurtowych termin realizacji wynosi do 21 dni roboczych.

11. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

12. Złożenie zamówienia w sklepie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie Państwa adresu e-mail do serwisów internetowych Ceneo.pl sp. z o.o. oraz Trustpilot A/S w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Wypełnienie ankiety z opinią jest całkowicie dobrowolne.

IV. CENY

1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego bentomania.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2. Cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia nie jest wiążąca dla stron transakcji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili otrzymania ze sklepu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji lub informacji o gotowości zamówienia do wysyłki. Pracownik sklepu internetowego potwierdzi cenę i dostępność produktu do sprzedaży. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty.

V. DOSTAWA

1. Zamówiony towar dostarczamy do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej Kurier 24 (lub innej firmy kurierskiej) oraz paczkomatów InPost. Przesyłki zagraniczne są realizowane przez Pocztę Polską, a cennik ustalany jest indywidualnie. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu.

2. Sklep internetowy bentomania.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy w terminie (pożar, powódź, strajk itd.)

3. W przypadku zakupienia produktów o wartości przekraczającej kwotę darmowej dostawy podaną pod koszykiem produktów oraz w cenniku dostaw obowiązuje darmowa dostawa (wtedy koszty dostawy ponosi sklep bentomania.pl).

4. Darmowa dostawa nie łączy się z innymi promocjami, czy rabatami (w tym kodami rabatowymi).

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY I REKLAMACJE

1. Klient będący konsumentem ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu (licząc od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie) bez podania przyczyny (możliwość odstąpienia od umowy).
Zwracany towar musi zostać przesłany na adres:

Bentomania.pl
Krzyżowa 56
59-706 Gromadka
tel: 724411632

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.

 • Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego (Klienta).
 • Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta (także w oryginalnym opakowaniu) - towar musi nadawać się do ponownej sprzedaży.
 • W przypadku uszkodzenia towaru lub opakowania przez Klienta oraz gdy produkt będzie nosił jakiekolwiek ślady użytkowania (będzie porysowany, brudny itp.) sklep bentomania.pl ma prawo obciążyć Klienta kwotą, która zrekompensuje uszkodzenia, naprawę, czyszczenie lub zakup nowego przedmiotu.
 • Jeśli cały towar wchodzący w skład zamówienia zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, sklep internetowy bentomania.pl zwraca uiszczoną kwotę zamówienia wraz z kosztem dostawy (do Klienta) - nie zwracamy kosztu odesłania towaru przez Klienta w ramach zwrotu.
 • W przypadku zwrotu części zakupionych towarów sklep bentomania.pl nie zwraca kosztów dostawy.
 • Sklep bentomania.pl zwraca pieniądze Klientowi w ciągu 5 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 • W przypadku, gdy Klient skorzysta z darmowej dostawy (patrz V. punkt 3), a następnie zwróci część zakupionych przedmiotów, tak, że koszt przedmiotów, których nie zwrócił, będzie mniejszy niż kwota pozwalająca na skorzystanie z darmowej dostawy (kwota darmowej dostawy podana w cenniku dostaw), wtedy Klient zostanie obciążony kosztami dostawy zgodnie z cennikiem dostaw. Zwrócona Klientowi kwota zostanie pomniejszona o koszt dostawy (zgodnie z cennikiem dostaw).
 • W przypadku, gdy Klient skorzysta z promocji lub rabatu zależnego od kwoty zamówienia, a następnie zwróci część zakupionych przedmiotów, tak, że koszt przedmiotów, których nie zwrócił, będzie mniejszy niż kwota pozwalająca na skorzystanie z rabatu lub promocji, wtedy Klient zostanie obciążony kwotą równą uzyskanemu rabatowi. Zwrócona Klientowi kwota zostanie pomniejszona o kwotę równą uzyskanemu rabatowi.

2. Widoczne wady fizyczne (uszkodzenia, wady fabryczne) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

3. Sklep internetowy bentomania.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów, jak również za szkody wynikłe z błędnego (lub niezgodnego ze specyfikacją i zaleceniami producenta) użytkowania produktów. Powodem reklamacji mogą być jedynie wady fabryczne (w tym wady fizyczne), które  będą widoczne po rozpakowaniu produktów lub ujawnią się w trakcie użytkowania produktów.

4. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.

5. Konsument (Klient) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące rozpatrywania reklamacji mogą być rozstrzygane na drodze polubownej, poprzez skierowanie sprawy m.in. do mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich, rzeczników konsumentów i innych instytucji. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć również swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Towary sprzedawane w sklepie internetowym bentomania.pl nie zostały objęte gwarancją. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem w przypadku, gdy rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, strony na podstawie art. 558 § 1 k.c. całkowicie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeśli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku  gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.

7. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży, a w szczególności z opisem produktu na stronach sklepu internetowego bentomania.pl.

8. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy, pocztą e-mail lub za pośrednictwem formularza na stronie https://www.bentomania.pl/reklamacje.html

9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

 • żądać wymiany Towaru na wolny od wad;
 • żądać usunięcia wady;
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie.

10. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać na swój koszt do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności oraz numerem zamówienia, danymi Klienta oraz numerem konta bankowego do ewentualnego zwrotu pieniędzy.

11. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwraca koszty przesyłki od Klienta do siedziby Sprzedawcy oraz z siedziby Sprzedawcy do Klienta w przypadku wymiany towaru na nowy.

PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego bentomania.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów.

2. Wszystkie elementy graficzne i teksty zamieszczone na stronie bentomania.pl podlegają ochronie prawa autorskiego. Ich wykorzystywanie bez zgody właściciela spowoduje odpowiedzialność karną.

W SPRAWACH NIE UREGULOWANYCH PRZEZ NINIEJSZY REGULAMIN STOSUJE SIĘ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO.

Szybki kontakt
Zadzwoń: 724411632
Napisz: info@bentomania.pl
Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

bentomania.pl facebookbentomania.pl instagram

Witamy w świecie Bento!

Bento to różnorodny, ładnie wyglądający, zdrowy posiłek (np. śniadanie, lunch, obiad), który można zabrać ze sobą w specjalnym pudełku/pojemniku (bento box lub szerzej znany na świecie lunchbox) i zjeść go w dowolnym miejscu i czasie. Jeśli jesteś osobą, która na co dzień stara się dbać o siebie, a jednocześnie nie boi się nowych, świeżych pomysłów, trafiłeś we właściwe miejsce. Jesteśmy pierwszym w Polsce (istniejemy od 2011 roku) dystrybutorem Bento Boxów i lunchboxów z przegródkami, czyli pudełek śniadaniowych, które doceniły już setki tysięcy ludzi na całym świecie. Od konkurencji odróżnia nas to, że starannie selekcjonujemy pudełka, które prezentujemy w sklepie, zachowując przy tym dużą różnorodność tak, by każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie. Jeśli od wielkomiejskich fast food’ów wolisz ideę slow food, koniecznie zapoznaj się z nasza ofertą i już dziś zacznij komponować swój własny zestaw Bentomaniaka.